Zásady ochrany osobných údajov

Vítame Vás na webovej stránke casinodoublestar.click, kde sa venujeme ochrane Vašich osobných údajov. Chápeme, že ochrana Vašich súkromných informácií je dôležitá, preto sme pripravili tento text, aby sme Vás informovali o tom, aké dáta zhromažďujeme, ako ich využívame a ako ich chránime.

Vyhnutie sa neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom je našou prioritou a súlad so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami je pre nás samozrejmosťou.

Zbieranie osobných údajov

Počas Vašej interakcie s našou webovou stránkou môžeme zbierať rôzne typy osobných údajov, vrátane:

  • Mená a kontaktné informácie (napr. e-mailové adresy, telefónne čísla)
  • Demografické informácie (napr. vek, pohlavie, záujmy)
  • Technické informácie (napr. IP adresy, informácie o prehliadači, záznamy o návštevnosti)

Tieto údaje zbierame prostredníctvom rôznych spoločností a technológií, ako sú cookies a webové analytické nástroje. Získané údaje slúžia na lepšie pochopenie našich užívateľov a zlepšenie našich služieb.

Použitie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme použiť na rôzne účely, vrátane:

- Poskytovanie a personalizácia našich služieb

- Komunikácia s Vami prostredníctvom e-mailov a iných kanálov

- Vyhodnocovanie a zlepšovanie našich marketingových aktivít

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nemáme za účel zdieľať s tretími stranami bez Vašej výslovnej súhlasu. Avšak, v niektorých prípadoch môžeme vyžadovať spoluprácu s partnermi a poskytovateľmi služieb na spracovanie údajov v našom mene. V tomto prípade zaručujeme, že Vaše údaje budú chránené a bude s nimi zaobchádzané s maximálnou zodpovednosťou.

  • Zdieľanie údajov s našimi partnermi a poskytovateľmi služieb je realizované v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na poskytovanie našich služieb.
  • Zaručujeme, že Vaše údaje nebudú predávané alebo použité na marketingové účely tretích strán bez Vašej výslovnej súhlasu.

Bezpečnosť údajov

Máme zavedené opatrenia na zabezpečenie Vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom. Používame šifrovanie údajov a technologické postupy, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany Vašich údajov.

  • Naši zamestnanci majú prístup k Vašim údajom iba vtedy, keď je to nevyhnutné pre poskytovanie služieb alebo splnenie ich pracovných povinností.
  • Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Preto nezodpovedáme za ochranu osobných údajov na týchto stránkach.